Nawigacja:  »Pierwszy temat«

IKONY

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Paski narzędziowe (toolbars) ułożone pod Menu Głównym, na linii MENU IKON, mogą być ustawiane w dowolnym punkcie. Aby zmienić ich położenie wystarczy uchwycić myszką KropkiPionowe i przenieść blok w pożądane miejsce.

Każda grupa ikon, może być wyświetlana w jednej z dwóch postaci: zadokowanej lub pływającej. Na przedstawionym obok rysunku widać, że ikony wyświetlone w szeregu na pasku zadokowane zostały w części ekranu przeznaczonej na umieszczanie menu z opcjami. Również w ramce ekranu możemy zadokować pasek narzędziowy, wtedy ikony będą wyświetlane nie w układzie poziomym, lecz w pionowym.

W ciemniejszej części ekranu, gdzie wyświetlane są okna, grupa ikon przedstawiona została jako obiekt “pływający” (może zmienić format i miejsce).

 

MenuIkonDokowane

 

Ustawianie (przemieszczanie) toolbarów na ekranie odbywa się w bardzo prosty sposób:

Zadokowany -

“Chwytamy” myszką znaczek i przesuwamy cały pasek w dowolne miejsce. Jeśli umieścimy go w ciemnoszarej części ekranu, wtedy ustawienie automatycznie zamieni się na Pływające.

Pływający -

Przesuwamy go po ekranie "chwytając" linię z nazwą całego toolbar-a i po ustawieniu w wybranym miejscu puszczamy przycisk myszki. Jeśli umieścimy obiekt w jasnoszarej części ekranu, wtedy wygląd naszego toolbar-a zmieni się automatycznie na Zadokowany.

Przycisk X chowa pasek narzędziowy.

 

Najlepsze ustawienie toolbarów jest takie, które odpowiada Użytkownikowi. Możesz ustawić wszystkie paski “w doku” lub ułożyć część w dowolnym miejscu na ekranie.

Opis znajdujących się w grupach (toolbarach) poszczególnych elementów, przedstawiony został (w kolejności ich występowania na paskach) w dalszej części instrukcji. Ikony te, uruchamiają najczęściej używane opcje. Jeśli nie pracujemy z myszką, uaktywnienie ich uzyskujemy po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy lub poprzez Menu Główne.

Gdy poruszamy się myszką po poszczególnych ikonkach, wyświetlane są dymki z nazwami określającymi ich działanie.