Wstęp
O TGSoft
Wymagania systemowe
O programach ogólnie
Typowe konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i Obsługa okien
IKONY
Ikony do obsługi baz danych
Grupowanie Kolumn
Podgląd Raportu
Pozostałe Ikony

© 2006 TGSOFT