- A -

Alt+F4

- B -

Background

BEHAVIORS

- C -

CARDS

- D -

Data i Czas

Domyślne ustawienia

Dopasuj do Strony

Dopasuj kolumnę

Dopasuj wszystkie kolumny

drukarka

- E -

Eksport danych do Excel'a

Eksport danych do HTML

- F -

F12

FAST REPORT

filtr

filtrowanie danych

Fit to Page

formatowanie

FORMATTING

- G -

GO

Grupowanie Kolumn

Grupowanie rekordów

Grupuj według tej kolumny

- I -

Idź Do

Ikony z pasków nawigacyjnych

- K -

kalkulator

kasowanie pozycji

Kasuj grupowanie

komputer

Konfiguracja kolumn

- L -

LKM

Ładuj wszystkie rekordy

- M -

margines

monitor

myszka

- N -

nagłówek

NARZĘDZIA

nowa pozycja

Numeracja stron

- O -

obsługa programu

oferta

okno dialogowe

okno edycyjne

- P -

Pasek grupowania

pasek narzędziowy

Paski narzędziowe

PKM

Typowe konwencje
Ikony do obsługi baz danych

Pływający

Podgląd Raportu

prefix

Prefix

PREVIEW

programy TGSOFT

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

- R -

rekord

Rozwiń szczegóły (grup)

- S -

SCALING

Show empty pages

Skróty Klawiaturowe

słowo klucz AND

słowo klucz NOT AND

słowo klucz NOT OR

słowo klucz OR

sortowanie

Sortuj malejąco

Sortuj rosnąco

stopka

Stopka

Stopka grupy

STYLES

Sumuj tylko zaznaczone rekordy

Szybkie filtrowanie wg kolumn

- T -

TGSoft

Tło

toolbar

toolbars

TOOLS

Tryb auto-podgląd

Tytuł raportu

- U -

układ kolumn

układanie rekordów

ustawienia bazy

Usuń sortowanie

Usuń szczegóły (grup)

Usuń tą kolumnę

- V -

VIEW

- W -

WIDOK

wstaw

wydruk

Wydruk Raportu

Wyrównaj kolumny

- Z -

Zaawansowane ustawienia widoku tabeli

Zadokowany

Zapisz układ kolumn tabeli

zaznacz wszystko

Zaznaczanie rekordów