Nawigacja:  Wstęp >

O programach ogólnie                                                                            

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Wszystkie programy TGSOFT napisane są w tym samym stylu (podobny układ okien, wygląd, obsługa, aktywne klawisze itp.), dzięki temu użytkownik jednego programu bez problemu może obsłużyć kolejny. Niejednokrotnie jest to przydatne w małych i średnich firmach, w których te same osoby prowadzą sprawy np. kadrowe, płacowe, księgowe, a czasem także wystawiają faktury.

Programy napisane są w tzw. trybie MDI, który umożliwia pracę z kilkoma "dokumentami" jednocześnie. Podobnie jak w Excel'u możemy pracować z wieloma arkuszami, tak tutaj możemy np. pracować z bazą kontrahentów, rejestrem wystawionych dokumentów, przeglądać rozrachunki, itp. Ale to nie wszystko, możemy księgować jednocześnie kilka dokumentów w programie FK, lub obsługiwać w tym samym czasie kilku klientów w programie GM przez otwarcie i edycję paru faktur VAT, dokumentów magazynowych, itp.

Aplikacje są w dużym stopniu konfigurowalne i parametryzowane. Główne Menu programów i paski narzędziowe możemy dowolnie modyfikować przez włączanie lub wyłączanie poszczególnych opcji oraz przycisków na paskach, a także przez ustawianie dowolnej kolejności i położenia na ekranie. Tak zdefiniowany układ możemy "zapamiętać" dla każdego użytkownika programu oddzielnie. Dzięki temu administrator systemu może zdefiniować różne widoki, dla różnych pracowników o odpowiednich dostępach i uprawnieniach, uwzględniając przy tym ich poziom zaawansowania w posługiwaniu się programem. Sposób ten jest identyczny jak w MS Office.

Większość okien posiada swoje paski narzędziowe, z typowymi dla danej opcji funkcjami (ikonami). Jednak główny pasek narzędziowy obsługuje okna każdego z systemów, przy wykorzystaniu tej samej grupy ikon. Funkcje uruchamiane przy ich pomocy, służą użytkownikowi do sprawnej obsługi (między innymi): wydruków, filtrowania, poruszania się po rekordach w aktywnym oknie, eksporcie danych (HTML, EXCEL, RAVE) oraz przystosowaniu wyglądu okna do potrzeb każdego operatora.

Wszystkie przyciski dostępne na tych paskach działają dla każdego okna programu jednakowo. Dzięki temu po zapoznaniu się z ich obsługą (możliwościami), z powodzeniem możemy obsłużyć każdy z programów. Ikony do Obsługi Bazy Danych, są dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszki.

Kolejną zaletą wszystkich naszych systemów jest możliwość dowolnego i wielokrotnego filtrowania danych. Każdy wygenerowany raport może być wydrukowany natychmiast, w myśl zasady, co na ekranie to też na papier.

Przejrzystość Programów sprawia, że są proste w obsłudze. Operator, który zetknął się z Windows, większość czynności wykonywać będzie intuicyjnie i praca z pewnością nie sprawi mu żadnego kłopotu. Nie oznacza to oczywiście, że osoba początkująca nie poradzi sobie z naszymi systemami. Wszystkie programy tworzymy na takich samych zasadach, dlatego współpracują pomiędzy sobą oraz z innymi systemami (przyp. EXCEL, SQL, HTML, Program Płatnika(KP)), dzięki którym można je wykorzystać w innych programach użytkowych.

Życząc owocnej współpracy z systemami pragniemy dodać:

Drogi użytkowniku, nie obawiaj się zniszczenia wszystkich swoich danych przez przypadek, ponieważ czynność, która spowoduje kasowanie lub przetworzenie danych, wymaga potwierdzenia. Zdarza się jednak, że każdy z nas miewa czasami gorsze dni i nawet największy komunikat na ekranie, informujący nas o groźnych skutkach dalszego postępowania, nie zawsze uchroni nas przed chwilowym brakiem rozwagi i popełnieniem głupstwa. W takim wypadku wystarczy sięgnąć do szuflady po kopię danych i cofnąć się do ostatniego archiwizowania.

Współpracując z wieloma klientami, widzieliśmy już rozpacz tych, którzy zbagatelizowali potrzebę kopiowania danych. Dlatego pragniemy wyczulić Cię, na konieczność wykonywania tej jakże istotnej, a przecież prostej czynności.

 

Podstawowe zalety, wspólne dla naszych programów:

Generator raportów, umożliwiający tworzenie dowolnej ilości projektów zestawień lub wykorzystanie już istniejących (skonstruowanych i udostępnionych przez nas lub naszych klientów).
Generowanie dodatkowych tabel w trybie SQL, z możliwością przesyłania ich do EXCEL-a.
Transmisja danych w standardzie HTML, PDF.
Kreowanie wydruków.
Natychmiastowy dostęp do danych z lat ubiegłych.
Praca w sieci.
Współpraca pomiędzy programami.
Praca z wykorzystaniem myszki lub skrótów klawiaturowych.
Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych.
Własny archiwizator danych.
Praca z hasłami, chroniąca przed intruzami.
Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika.
Autor zapewnia modernizację programu przy zmianach obowiązujących przepisów.
Możliwość modyfikacji programu dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Zmiany te wykonane będą odpłatnie.
Bogactwo oraz przejrzystość wydruków.
Rekonstrukcja zbiorów (np. po awarii).
Podręczny kalkulator.