Nawigacja:  IKONY >

Pozostałe Ikony

Poprzednia stronaPowrót

 

Ikony przedstawione niżej spotykamy w wielu opcjach programu. Służą one do obsługi aktywnego okna lub/i bazy danych.

 

Zapisz

 

Zapisanie zmian wprowadzonych w danym oknie, zamknięcie go oraz powrót do poprzedniej makiety. (Gdy nie korzystamy z myszki, wtedy do tego przycisku przesuwamy się przy pomocy klawisza Tab, lub uaktywniamy go naciskając lewy ALT + Z).

AltF4 lub F4 lub ALT + â

PODPOWIEDŹ

W polu z tym znakiem dostępna jest lista podpowiedzi. Aby wyświetlić listę  naciskamy klawisz F4 lub klikamy myszką.

3kropki lub F12

PODPOWIEDŹ

Dostęp do odpowiedniego słownika zawierającego potrzebny nam wykaz. Po odnalezieniu pozycji, klikamy w nią lub naciskamy ENTER, program automatycznie przeniesię zaznaczony rekord do pola wyjściowego (poprzedzającego ten znaczek).

CTRL + A

ZAZNACZ WSZYSTKO

Automatyczne zaznaczenie wszystkich pól.  Kliknięcie myszką w dowolnym rekordzie tabeli spowoduje odznaczenie wyłączenie zaznaczenia.

BANERrada

Obsługa niektórych opcji będzie sprawniejsza, jeśli mając na przykład do zaznaczenie większość pól, zaznaczymy wszystkie, by później odznaczyć tylko te niepożądane (kliknięciem lub klawiszem SPACE).

nozyczki lub F8

KASUJ

Aby uniknąć nieszczęścia i usunięcia czegoś przez przypadek, program po kliknięciu ikony lub naciśnięciu klawisza F8, wyświetli na ekranie okno z pytaniem, aby potwierdzić zamiar skasowania. W tym momencie możemy się jeszcze wycofać klikając NIE lub naciskając lewy ALT + N. Jeśli jesteśmy pewni, że to, co chcemy usunąć powinno być skasowane, wtedy klikamy TAK lub naciskamy lewy ALT + T.

kartotekaOlowek

OKNO EDYCYJNE

Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu.

drukarka

WYDRUK

Możemy wysłać wydruk na wybraną drukarkę lub do pliku, którego nazwę należy wybrać po kliknięciu ikonki, znajdującej się za polem.

wydruk

 

WŁAŚCIWOŚCI - Dodatkowe okna, z parametrami wydruku. Użycie tej opcji może być konieczne tylko w nielicznych przypadkach, ponieważ informacje tam zawarte dotyczą typu drukarki, statusu wydruków, parametrów papieru (jego rozmiaru, źródła podawania, a także orientację, rozdzielczość i intensywność wydruku).
DRUKUJ DO PLIKU - Status fajka1 oznacza aktywne pole wyboru pliku. Po kliknięciu znaczka AltF4 wybieramy plik z dostępnej listy. Jeśli lista jest pusta, korzystamy z SZUKAJ, aby znaleźć odpowiedni plik lub miejsce na utworzenie pliku.
PODGLĄD - Podgląd Raportu na ekranie.

 

kalkulatorNiebieski

KALKULATOR

Kalkulator dostępny jest w dowolnym miejscu programu. Może występować w jednej z dwóch form, wybieranych w menu głównym w opcji Widok: Standardowej lub Naukowej. Wersja standardowa jest prostym kalkulatorem, służącym do podstawowych obliczeń z użyciem pamięci. Wybór profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się kalkulatora w bardziej rozbudowane okno, służące do prowadzenia wyszukanych obliczeń matematycznych. Dokładny opis profesjonalnego wykorzystania kalkulatora otrzymamy w Menu kalkulatora w opcji Pomoc.

kalkulatorWindows Standardowy

kalkulatorWindows1 Naukowy